Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Suối Bu.

Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
ybi-vanchan-th-thcssuoibu@edu.viettel.vn